Село Ковач, Македонски Брод

Booking.com

Испратил: Владимир Гијевски

Селото се наоѓа во областа Порече, во западниот висок планински дел на територијата на Општина Македонски Брод, над селото Самоков. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Селото не е заведено во катастарската евиденција и го дели атарот со соседното село Самоков. До селото води асфалтиран пат од селото Самоков

panorama na selo Kovac

ulica vo selo Kovac

panorama na selo Kovac

terasa kovach